Koło Łowieckie Nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie

 


Lista myśliwych
Okresy polowań
Fazy księżyca
Kryteria odstrzału samców
Plan polowań zbiorowych
DRUKI:
- SPR. Z POL. ZBIOROWGO
i PROT Z  CZYN. GOSP.

PRAWO  ŁOWIECKIE


 

 Zgłoszenie  szkody   w  uprawach  znajdujących  się  na  terenie  obwodów  dzierżawionych  przez  nasze  koło odbywa  się   poprzez   wypełnienie  zgłoszenia i  dostarczenie  go osobiście  lub przesłanie zgłoszenia na adres znajdujący się w nagłówku zgłoszenia.
[<<<DO POBRANIA - DRUK ZGŁOSZENIA>>>]

UWAGA!

     Aktualna mapa ASF: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


Obowiązująca dokumentacja z wykonania przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego odstrzału dzików   zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie afrykańskiego pomoru świń / odstrzał sanitarny, polowania w strefach i WAMTA/

 
Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odstrzału dzika w ramach odstrzału sanitarnego lub indywidualnego polowania przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego, powinna obejmować co najmniej:

1)      Dokument  dochodzenia epizootycznego dla każdego odstrzelonego dzika – aktualny na dany rok  (ustalonego w ramach planu zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce), którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego pisma.

2)      Świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego dla celów Inspekcji  Weterynaryjnej, którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego pisma.

3)       Oświadczenie myśliwego, którego wzór stanowi załącznik  do niniejszego pisma.

4)       Specyfikacja do faktury, której wzór stanowi załącznik  do niniejszego pisma.  

5)      W przypadku odstrzelonych dzików, których tusze poddane zostały utylizacji, kopie faktur z zakładu utylizacyjnego poświadczające utylizację tych tusz (dołączane do w/w dokumentacji )   

6)      W przypadku pozyskania mięsa z odstrzelonego dzika na własne potrzeby  – kopia  sprawozdania z badania na obecność włośni  oraz oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia. 

7)      W przypadku przekazania mięsa do punktu skupu dziczyzny lub innego zakładu – dokument potwierdzający takie przekazanie oraz oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia. 

8)      Dokumentacja fotograficzna obejmująca : zdjęcie całej tuszy z zapiętym znacznikiem i   nacięciem prawego ucha, zdjęcie w przybliżeniu znacznika.


Załączniki:

1.
Dokument  dochodzenia epizootycznego dla każdego odstrzelonego dzika

2.
Świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego dla celów Inspekcji  Weterynaryjnej

3.
Oświadczenie myśliwego

4. Specyfikacja do faktury

UWAGA!

Kategorycznie zabrania się przy wpisie podawania od razu godziny końca polowania.  Wypisać z książki należy się z faktyczną chwilą zakończenia polowania (zejścia z ambony, wyjazdu z łowiska).  Podajemy wtedy też rodzaj
i ilość pozyskanej zwierzyny oraz  liczbę oddanych strzałów.

Zwierzyna

Kod książki ewidencji

byk

1

łania

2

ciele

3

rogacz

4

koza

5

koźlę

6

dzik

7

lis

8

jenot

9

borsuk

10

kuna

11

tchórz

12

szop

13

bażant

14

kaczka

15

gołąb

16

dzik -  odstrzał sanitarny

17


 Po pozyskaniu dzika - odstrzał sanitarny, samca byka lub rogacza( łownego lub selekcyjnego) musimy sami uzupełnić wpis po zakończeniu polowania.

Jeżeli nic nie pozyskaliśmy,  najprostszym sposobem wypisania się z książki jest wysłanie sms o treści                   " w " na nr  733 302 304.

                                        ZALETY     ELEKTRONICZNEJ    KSIĄŻKI    POLOWAN !

 - możliwość wpisania się na polowanie o każdej porze dnia i nocy.

 - zawsze istnieje możliwość przepisania się w inny rejon.

 - stały wgląd w plany łowieckie, cały czas jesteśmy na bieżąco z wykonaniem planu, każdy wpis do książki                pozyskanej zwierzyny pomniejsza plan co zaoszczędza pracę łowczemu koła.

 - możliwość sprawdzenia kto jest w łowisku oprócz nas (gdybyśmy potrzebowali pomocy wiemy do kogo                  zadzwonić)

 - gdzie i którędy można dojechać w swój rejon polowania aby nie przeszkadzać w polowaniu innym członkom          koła.

 - gdy zastanie pozyskana ostatnia zwierzyna z planu każdy  myśliwy  znajdujący się w łowisku otrzyma sms o jej       wykonaniu.

 - każde nowo powstałe urządzenie łowieckie będzie co miesiąc nanoszone na mapę.

 - dzięki aplikacji będziemy mogli sprawdzić i zweryfikować stan naszego konta w kole po wprowadzeniu tych            danych przez skarbnika.(stopień rozliczania prac gospodarczych na rzecz kola, ile już przepracowaliśmy  a ile        jeszcze na zostało do odpracowania. - wszystko to można będzie sprawdzić po wprowadzeniu tych danych              przez łowczego.

 - możliwość  wysłania sms bardzo istotnych informacji przez łowczego do wszystkich członków koła                            jednocześnie.

Darz Bór 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie! 

Adres do korespondencji:
     Hedwiżyn  42
     23-400  Biłgoraj
            cietrzew78@wp.pl sekretarz@cietrzew78.pl
NIP 922-12-24-984
BANK:   BS Szczebrzeszyn 
Konto:76 9632 0006 2001 0000 0329 0001

Zarząd Koła:
 Prezes:
Piotr Rużyło 500 828 156

Łowczy
Piotr Godzisz 792 982 352

Z-ca Łowczego
Robert Popławski 604 591 139

Sekretarz
Wacław Jagiełło 664 055 214

Skarbnik
Łukasz Golec 883 916 426

Gospodarze obwodów:
obwód 253A
Jarosław Zygmunt 508 667 012
obwód 253B
Paweł Jaremko 661 309 133
obwód 267
Marcin Machałek  723 162 915
obwód 270A
Stanisław Mazur 605 485 222
obwód 270B
Zbigniew Piasecki 889 227 362

Uśmiechnij się