Koło Łowieckie Nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie

 

Kwoty za odstrzały sanitarne

Czwartego lutego br. ukazało si?w Dzienniku Ustaw długo wyczekiwanie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakaże? wirusem wywołującym afrykański pomór świ?i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (pod pozycj?236), uchwalane co roku na mocy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Jest ono o tyle istotne, że zmienia stawki za odstrza?planowy dzików. Po pierwsze, całkowicie zrezygnowano z premiowania odstrzału loch, tj. samic dzika powyżej drugiego roku życia. Innymi słowy: nie przysługuje za taki odstrza? kwota 650 z? Po drugie, za pozostałe dziki, tj. warchlaki, przelatki i odyńce, stawka wzrosła o 50 z?w stosunku do roku ubiegłego i wynosi obecnie 350 z? Obie powyższe wartości obowiązuj?zarówno w strefach restrykcji (potocznie zwanych: niebiesk? czerwon?i ?oacute;łt?, jak i poza nimi, czyli na obszarze wolnym od wirusa ASF. Kwoty za odstrza?sanitarny nie uległy zmianie.

Wprowadzony program nie przewiduje ponadto finansowania przez Inspekcj? Weterynaryjn? zakupu chłodni do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, co związane jest z zaprzestaniem przekazywania funduszy na ten cel przez Komisj? Europejsk? Nic straconego, o środki na ich zakup można ubiega?si?z przyznanej Polskiemu Związkowi Łowieckiemu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.