Koło Łowieckie Nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie

 


Od wschodu z m. Sąsiadka szosą przez tą miejscowość i dalej przez m. Mokrelipie, Kol. Zaburze, Podborcze, Grygle, Stara Wieś, Gorajec, Zastawie do m. Buczyn. Z m. Buczyn drogą obok m. Budy, Komodzianka, Gwizdów przez m. Jędrzejówka, Hosznia Abramowska i dalej szosą przez m. Hosznia Ordynacka do m. Gilów. Z m. Gilów drogą przez m. Podlesie Duże, Zaporze do nurtu rz. Por i jej nurtem w kierunku płn. do m. Czernięcin Poduchowny. Z m. Czernięcin Poduchowny drogą do m. Nowa Wieś, do toru kolejki wąskotorowej i dalej tym torem obok m. Kol. Kawęczyn obok pkt. 214,2 przez m. Kol. Sulów do m. Leszkowice. Z m. Leszkowice szosą przez m. Źrebce do m. Sąsiadka.

mapka obwodu