Koło Łowieckie Nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie

 


Lista myśliwych
Okresy polowań
Fazy księżyca
Kryteria odstrzału samców
Plan polowań zbiorowych

PRAWO ŁOWIECKIE
1. Prawo łowieckie
2. Wykonywanie polowań
3. Zwierzęta łowne
4. Ustawa o broni
5. Statut Zrzeszenia PZŁ
6. Warunki stażu w PZŁ
7. Regulamin Sądów PZŁ
8. Szacowanie szkód
9. Prawo weterynaryjne
10. Druki do pobrania

ZWIERZYNA, NA KTÓRĄ POLUJEMY
Dzik
Jeleń
Sarna
Lis
Zając
Bażant
Kaczka
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
 
Opisy zwierząt na stronach kolegi Ryszarda Łosinieckiego.
Głosy zwierząt od kolegi Andrzeja Otrębskiego.Rys historyczny

Wiosną 1952 roku kilku pracowników Fabryki Kalafonii i Terpentyny w Szczebrzeszynie postanowiło założyć Koło Łowieckie. Inicjatorem tego pomysłu był myśliwy, entuzjasta łowiectwa Kolega Zbigniew Kilian - Główny Mechanik fabryki.  On też został  upoważniony przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Lublinie do przeprowadzenia szkolenia kandydatów na  myśliwych.  W  listopadzie 1952r.  Komisja  Zarządu  Wojewódzkiego przeprowadziła   egzamin,   który   zdało   jedenastu   kandydatów. Spośród myśliwych został wyłoniony pierwszy, historyczny Zarząd Koła w składzie:

     Kol. Michał Bryłowski — prezes

            Kol. Kilian Zbigniew    — łowczy

            Kol.   Marian  Pajfer   — skarbnik

 Pełna  nazwa  zawiązanego Koła brzmiała: Koło Łowieckie nr 78 przy Fabryce Kalafonii  i terpentyny w Szczebrzeszynie.  Dyrekcja  zakładu, a  w szczególności dyrektor Wacław Aleksandrowicz   idąc   na   rękę swoim   pracownikom   zakupiła wszystkim myśliwym broń, umożliwiając ratalne spłaty. Od 1952r. Koło zaczęło gospodarować  w obwodzie nr  270(obecnie nr 40),  który liczył wówczas około 5 tys. ha. W  1954r. nowym prezesem został wybrany  J.  Niemiałkowski,   łowczym   Jan   Michalski.

Jedyną pozyskiwaną w pierwszych latach zwierzyną były zające i kuropatwy. Nie zachowały się ścisłe informacje dotyczące stanu zwierzyny w latach pięćdziesiątych, przetrwały ustne podania o polowaniach na których w jedenaście strzelb pozyskiwano każdorazowo ponad 120 zajęcy. W roku 1964 Koło dzierżawiło trzy obwody łowieckie: nr. 267, 270 i 273 o łącznej powierzchni około 20 000 ha. Na jednego myśliwego w Kole przypadało około 700 ha. Skład Zarządu Koła przedstawiał się następująco:

 Jan Jurczykowski — prezes

 Marek Zaremba — łowczy

 Roman   Hasiec   —   sekretarz,

 Jan   Klajn   —   skarbnik

 W kolejnych latach następowały zmiany w Zarządzie Koła:

w 1968r. sekretarzem został Kol. Wacław Samulak,

w 1969r. łowczym Kol. Ryszard Biłgorajski, sekretarzem — Józef Balicki, skarbnikiem — Jan Kuszpyt.

W 1972r. sekretarzem został Kol. Jan Kuszpyt, skarbnikiem —Wacław Samulak.

W 1974r. łowczym Koła został Kol. Edmund Cabała, skarbnikiem — Kol. Marek   Zaremba.

W 1976r. sekretarzem Koła został Kol. Marek Zaremba, skarbnikiem Kol. Stanisław Jagiełło.

W 1978r. sekretarzem został Kol. Jerzy Guz, skarbnikiem — Kol. Leopold Kopytko.

W 1980r. skład Zarządu Koła przedstawiał się następująco:

prezes — Jan  Jurczykowski, 

łowczy — Edmund  Cabała,          

sekretarz — Jerzy Wiatrowski,  

skarbnik — Marek   Zaremba. 

W 1981 roku nastąpiła zmiana, nowym sekretarzem został Kol. Wiesław Guzowski.

W 1982 roku prezesem został Kol. Wiesław Guzowski, sekretarzem — Waldemar Jurczykowski, skarbnikiem — Andrzej Tittenbrun. Równocześnie długoletni Prezes Koła Kol. Jan Jurczykowski Uchwałą Walnego Zgromadzenia został uznany za Honorowego Prezesa Koła.

        W miarę napływu do Koła członków spoza Fabryki Kalafonii i Terpentyny Koło przybrało nazwę Koła nr 78 w Szczebrzeszynie choć jeszcze długo od dawnej nazwy fabryki nazywane było ALWA. W 1982r. w XXX-lecie istnienia.

 Uchwałą Walnego Zgromadzenia przyjęło nazwę Koła Łowieckiego nr 78 „CIETRZEW" w Szczebrzeszynie do czego upoważniało występowanie cietrzewia w jednym z dzierżawionych obwodów.

28.04.1985r. dokonano zmiany na stanowisku prezesa koła i nowy zarząd przedstawiał się następująco:

        prezes        -    Jan Jurczykowski

        łowczy        -    Edmund Cabała

        skarbnik     -     Andrzej Tittenbrun

        sekretarz    -    Waldemar Jurczykowski

W tym czasie gospodarzami obwodów byli koledzy:

        obw. 40    -    Lech Misiarz

                     43    -    Andrzej Pańczyk

                     40a  -    Bogusław Cabała

                       40b  -    Bogusław Piasecki

Na Walnym Zebraniu w dniu 23.03.1986r. dokonano zmiany na stanowisku łowczego i w skład zarządu wchodzili:

          prezes        -    Jan Jurczykowski

        łowczy        -    Bogusław Piasecki

        skarbnik     -     Andrzej Tittenbrun

        sekretarz    -    Waldemar Jurczykowski

Na Walnym Zebraniu w dniu 11.05.1986r. odwołano kol. Jurczykowskiego Waldemara z funkcji sekretarza i wybrano nowym sekretarzem kol. Guzowskiego.

         prezes        -    Jan Jurczykowski

        łowczy        -    Bogusław Piasecki

        skarbnik     -     Andrzej Tittenbrun

        sekretarz    -    Wiesław Guzowski

 26.04.1988r.                    prezes        -    Andrzej Tittenbrun

                                    łowczy        -    Bogusław Piasecki

                                    skarbnik     -     Andrzej Pańczyk

                                    sekretarz    -    Wiesław Guzowski

 
23.04.1989r.  kol. Pańczyk zrezygnował z prowadzenia kółkowych finansów i zarząd przedstawiał się jak ponizej:

                                prezes        -    Andrzej Tittenbrun

                                łowczy        -    Bogusław Piasecki

                                skarbnik     -     Władysław Saciuk

                                sekretarz    -    Wiesław Guzowski

 2.04.1991r. dokonano zmiany prezesa:

                                 prezes        -    Henryk Bartnik

                                łowczy        -    Bogusław Piasecki

                                skarbnik     -     Władysław Saciuk

                                sekretarz    -     Wiesław Guzowski
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.04.2010r.  dokonano wyboru nowego zarządu:

                                                                                        prezes - Władysław Saciuk

                                                                                        łowczy - Andrzej Tittenbrun

                                                                                        sekretarz - Wiesław Guzowski

                                                                                        skarbnik - Piotr Rużyło
   
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2016r. dokonano rozszerzenia zarządu o z-cę łowczego.
Został nim kol. Maciej Romanowski.
Skład noewgo zarządu przedstawia się następująco:

                                                                              prezes - Władysław Saciuk

                                                                              łowczy - Andrzej Tittenbrun

                                                                              z-ca łowczego - Maciej Romanowski

                                                                              sekretarz - Wiesław Guzowski

                                                                              skarbnik - Piotr Rużyło

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.04.2022r. dokonano zmiany składu zarządu.
Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:

                                                                              prezes - Piotr Rużyło

                                                                              łowczy - Maciej Romanowski

                                                                              z-ca łowczego - Piotr Godzisz

                                                                              sekretarz - Wacław Jagiełło

                                                                              skarbnik - Łukasz Golec

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.04.2023r. dokonano wyboru nowego składu zarządu.
Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:
                                                                              prezes - Piotr Rużyło

                                                                              łowczy - Piotr Godzisz

                                                                              z-ca łowczego - Robert Popławski

                                                                              sekretarz - Wacław Jagiełło

                                                                              skarbnik - Łukasz Golec
 Adres do korespondencji:
ul. Zamojska 122
22-460 Szczebrzeszyn
               cietrzew78@wp.pl     cietrzew78@wp.pl
NIP 922-12-24-984
BANK:   BS Szczebrzeszyn 
Konto:76 9632 0006 2001 0000 0329 0001

Zarząd Koła:
 Prezes:
Władysław Saciuk 608286146

Łowczy
Andrzej Tittenbrun 507174481

Z-ca Łowczego
Maciej  Romanowski 606396526

Sekretarz
Wiesław Guzowski 696570248

Skarbnik
Piotr Rużyło 500828156

Gospodarze obwodów:
obwód 263A
Tadeusz Pietrzniak 510079935
obwód 263B
Paweł Jaremko 661309133
obwód 278
Mirosław Pietrykowski 692222404
obwód 281A
Zenon Wąsik 607220770
obwód 281B
Zbigniew Piasecki 889227362

 


Uśmiechnij się