Koło Łowieckie Nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie

 


Rys historyczny

Wiosną 1952 roku kilku pracowników Fabryki Kalafonii i Terpentyny w Szczebrzeszynie postanowiło założyć Koło Łowieckie. Inicjatorem tego pomysłu był myśliwy, entuzjasta łowiectwa Kolega Zbigniew Kilian - Główny Mechanik fabryki.  On też został  upoważniony przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Lublinie do przeprowadzenia szkolenia kandydatów na  myśliwych.  W  listopadzie 1952r.  Komisja  Zarządu  Wojewódzkiego przeprowadziła   egzamin,   który   zdało   jedenastu   kandydatów. Spośród myśliwych został wyłoniony pierwszy, historyczny Zarząd Koła w składzie:

     Kol. Michał Bryłowski — prezes

            Kol. Kilian Zbigniew    — łowczy

            Kol.   Marian  Pajfer   — skarbnik

 Pełna  nazwa  zawiązanego Koła brzmiała: Koło Łowieckie nr 78 przy Fabryce Kalafonii  i terpentyny w Szczebrzeszynie.  Dyrekcja  zakładu, a  w szczególności dyrektor Wacław Aleksandrowicz   idąc   na   rękę swoim   pracownikom   zakupiła wszystkim myśliwym broń, umożliwiając ratalne spłaty. Od 1952r. Koło zaczęło gospodarować  w obwodzie nr  270(obecnie nr 40),  który liczył wówczas około 5 tys. ha. W  1954r. nowym prezesem został wybrany  J.  Niemiałkowski,   łowczym   Jan   Michalski.

Jedyną pozyskiwaną w pierwszych latach zwierzyną były zające i kuropatwy. Nie zachowały się ścisłe informacje dotyczące stanu zwierzyny w latach pięćdziesiątych, przetrwały ustne podania o polowaniach na których w jedenaście strzelb pozyskiwano każdorazowo ponad 120 zajęcy. W roku 1964 Koło dzierżawiło trzy obwody łowieckie: nr. 267, 270 i 273 o łącznej powierzchni około 20 000 ha. Na jednego myśliwego w Kole przypadało około 700 ha. Skład Zarządu Koła przedstawiał się następująco:

 Jan Jurczykowski — prezes

 Marek Zaremba — łowczy

 Roman   Hasiec   —   sekretarz,

 Jan   Klajn   —   skarbnik

 W kolejnych latach następowały zmiany w Zarządzie Koła:

w 1968r. sekretarzem został Kol. Wacław Samulak,

w 1969r. łowczym Kol. Ryszard Biłgorajski, sekretarzem — Józef Balicki, skarbnikiem — Jan Kuszpyt.

W 1972r. sekretarzem został Kol. Jan Kuszpyt, skarbnikiem —Wacław Samulak.

W 1974r. łowczym Koła został Kol. Edmund Cabała, skarbnikiem — Kol. Marek   Zaremba.

W 1976r. sekretarzem Koła został Kol. Marek Zaremba, skarbnikiem Kol. Stanisław Jagiełło.

W 1978r. sekretarzem został Kol. Jerzy Guz, skarbnikiem — Kol. Leopold Kopytko.

W 1980r. skład Zarządu Koła przedstawiał się następująco:

prezes — Jan  Jurczykowski, 

łowczy — Edmund  Cabała,          

sekretarz — Jerzy Wiatrowski,  

skarbnik — Marek   Zaremba. 

W 1981 roku nastąpiła zmiana, nowym sekretarzem został Kol. Wiesław Guzowski.

W 1982 roku prezesem został Kol. Wiesław Guzowski, sekretarzem — Waldemar Jurczykowski, skarbnikiem — Andrzej Tittenbrun. Równocześnie długoletni Prezes Koła Kol. Jan Jurczykowski Uchwałą Walnego Zgromadzenia został uznany za Honorowego Prezesa Koła.

        W miarę napływu do Koła członków spoza Fabryki Kalafonii i Terpentyny Koło przybrało nazwę Koła nr 78 w Szczebrzeszynie choć jeszcze długo od dawnej nazwy fabryki nazywane było ALWA. W 1982r. w XXX-lecie istnienia.

 Uchwałą Walnego Zgromadzenia przyjęło nazwę Koła Łowieckiego nr 78 „CIETRZEW" w Szczebrzeszynie do czego upoważniało występowanie cietrzewia w jednym z dzierżawionych obwodów.

28.04.1985r. dokonano zmiany na stanowisku prezesa koła i nowy zarząd przedstawiał się następująco:

        prezes        -    Jan Jurczykowski

        łowczy        -    Edmund Cabała

        skarbnik     -     Andrzej Tittenbrun

        sekretarz    -    Waldemar Jurczykowski

W tym czasie gospodarzami obwodów byli koledzy:

        obw. 40    -    Lech Misiarz

                     43    -    Andrzej Pańczyk

                     40a  -    Bogusław Cabała

                       40b  -    Bogusław Piasecki

Na Walnym Zebraniu w dniu 23.03.1986r. dokonano zmiany na stanowisku łowczego i w skład zarządu wchodzili:

          prezes        -    Jan Jurczykowski

        łowczy        -    Bogusław Piasecki

        skarbnik     -     Andrzej Tittenbrun

        sekretarz    -    Waldemar Jurczykowski

Na Walnym Zebraniu w dniu 11.05.1986r. odwołano kol. Jurczykowskiego Waldemara z funkcji sekretarza i wybrano nowym sekretarzem kol. Guzowskiego.

         prezes        -    Jan Jurczykowski

        łowczy        -    Bogusław Piasecki

        skarbnik     -     Andrzej Tittenbrun

        sekretarz    -    Wiesław Guzowski

 26.04.1988r.                    prezes        -    Andrzej Tittenbrun

                                    łowczy        -    Bogusław Piasecki

                                    skarbnik     -     Andrzej Pańczyk

                                    sekretarz    -    Wiesław Guzowski

 
23.04.1989r.  kol. Pańczyk zrezygnował z prowadzenia kółkowych finansów i zarząd przedstawiał się jak ponizej:

                                prezes        -    Andrzej Tittenbrun

                                łowczy        -    Bogusław Piasecki

                                skarbnik     -     Władysław Saciuk

                                sekretarz    -    Wiesław Guzowski

 2.04.1991r. dokonano zmiany prezesa:

                                 prezes        -    Henryk Bartnik

                                łowczy        -    Bogusław Piasecki

                                skarbnik     -     Władysław Saciuk

                                sekretarz    -     Wiesław Guzowski
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.04.2010r.  dokonano wyboru nowego zarządu:

                                                                                        prezes - Władysław Saciuk

                                                                                        łowczy - Andrzej Tittenbrun

                                                                                        sekretarz - Wiesław Guzowski

                                                                                        skarbnik - Piotr Rużyło
   
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2016r. dokonano rozszerzenia zarządu o z-cę łowczego.
Został nim kol. Maciej Romanowski.
Skład noewgo zarządu przedstawia się następująco:

                                                                              prezes - Władysław Saciuk

                                                                              łowczy - Andrzej Tittenbrun

                                                                              z-ca łowczego - Maciej Romanowski

                                                                              sekretarz - Wiesław Guzowski

                                                                              skarbnik - Piotr Rużyło
Na Walnym Zebraniu w dniu 27.05.2018r. dokonano zmiany na stanowisku sekretarza i  skład zarządu jest następujący:

                                                                               prezes - Władysław Saciuk

                                                                              łowczy - Andrzej Tittenbrun

                                                                              z-ca łowczego - Maciej Romanowski

                                                                              sekretarz - Zenon Wąsik

                                                                              skarbnik - Piotr Rużyło