Image

3. Szkolenie

Kandydat w terminie wyznaczonym przez zarząd okręgowy PZŁ odbywa szkolenie, na którym zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie jeszcze w trakcie odbywania stażu, nie mniej do samego egzaminu przystąpić można jedynie po zakończeniu stażu.


Kandydat w terminie wyznaczonym przez Zarząd Okręgowy odbywa szkolenie, na którym zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie jeszcze w trakcie odbywania stażu, nie mniej do samego egzaminu przystąpić można jedynie po zakończeniu stażu.

divider

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE ZNAJOMOŚĆ:

 

– przepisów ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do niej,

– przepisów ustawy o broni i amunicji i aktów wykonawczych do niej,

– struktury organizacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego,

– zasad i warunków wykonywania polowania,

– zasad ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową,

– listy gatunków zwierząt łownych, ich biologię oraz okresy polowań na poszczególne gatunki,
– budowy oraz dozwolonych rodzajów broni i amunicji myśliwskiej, budowy i wykorzystania przyrządów optycznych w łowiectwie – oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwskiego,.

– zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską,

– podstawowych chorób zwierząt łownych i sposobów ich rozpoznawania,

– kynologii myśliwskiej,

– zasad etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz sygnalistyki myśliwskiej, kulturotwórczej roli – łowiectwa, historii łowiectwa,

– zasad obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów,

– zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych,

– zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Przygoda

Przygoda

Bezszelestne przedzieranie się przez leśną gęstwinę, godziny spędzone w ciszy i bezruchu, czekając na zwierzynę!