Image

Jak zostać myśliwym selekcjonerem?

Aby rozszerzyć swoje uprawnienia na możliwość polowania na wszystkie gatunki łowne w Polsce, należy przed właściwą komisją egzaminacyjną PZŁ zdać egzamin, po wcześniejszym odbyciu kursu dla selekcjonerów. Uprawnienia selekcjonera można nabyć posiadając uprawnienia podstawowe przez co najmniej 3 lata.

divider

Szacunek

Szacunek

Strzelanie do żywych stworzeń jedynie dla wprawy jest postępkiem złym, niegodnym myśliwego!