Image

 

 

Wiosną 1952 roku kilku pracowników Fabryki Kalafonii i Terpentyny w Szczebrzeszynie postanowiło założyć Koło Łowieckie. Inicjatorem tego pomysłu był myśliwy, entuzjasta łowiectwa kolega Zbigniew Kilian – główny mechanik fabryki. On też został upoważniony przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Lublinie do przeprowadzenia szkolenia kandydatów na myśliwych. W listopadzie 1952 r. Komisja Zarządu Wojewódzkiego przeprowadziła egzamin, który zdało jedenastu kandydatów.
Spośród myśliwych został wyłoniony pierwszy, historyczny Zarząd Koła w składzie:

 • prezes – Michał Bryłowski
 • łowczy – Kilian Zbigniew
 • skarbnik – Marian Pajfer

Pełna nazwa zawiązanego koła brzmiała: Koło Łowieckie nr 78 przy Fabryce Kalafonii i terpentyny w Szczebrzeszynie. Dyrekcja zakładu, a w szczególności dyrektor Wacław Aleksandrowicz idąc na rękę swoim pracownikom zakupiła wszystkim myśliwym broń, umożliwiając ratalne spłaty. Od 1952 r. koło zaczęło gospodarować w obwodzie nr 270 (obecnie nr 40), który liczył wówczas około 5 tys. ha. W 1954 r. nowym prezesem został wybrany J. Niemiałkowski, łowczym Jan Michalski.

Jedyną pozyskiwaną w pierwszych latach zwierzyną były zające i kuropatwy. Nie zachowały się ścisłe informacje dotyczące stanu zwierzyny w latach pięćdziesiątych, przetrwały ustne podania o polowaniach na których w jedenaście strzelb pozyskiwano każdorazowo ponad 120 zajęcy. W roku 1964 Koło dzierżawiło trzy obwody łowieckie: n r. 267, 270 i 273 o łącznej powierzchni około 20 000 ha. Na jednego myśliwego w Kole przypadało około 700 ha. Skład Zarządu Koła przedstawiał się następująco:

 • prezes – Jan Jurczykowski
 • łowczy – Marek Zaremba
 • sekretarz – Roman Hasiec
 • skarbnik – Jan Klajn

W kolejnych latach następowały zmiany w Zarządzie Koła:

w 1968 r.

 • sekretarzem został Wacław Samulak,

w 1969 r.

 • łowczym Ryszard Biłgorajski,
 • sekretarzem – Józef Balicki,
 • skarbnikiem – Jan Kuszpyt.

W 1972 r.

 • sekretarzem został Jan Kuszpyt,
 • skarbnikiem – Wacław Samulak.

W 1974 r.

 • łowczym Koła został Edmund Cabała,
 • skarbnikiem – Marek Zaremba.

W 1976 r.

 • sekretarzem Koła został Marek Zaremba,
 • skarbnikiem Stanisław Jagiełło.

W 1978 r.

 • sekretarzem został Jerzy Guz,
 • skarbnikiem – Leopold Kopytko.

W 1980 r. skład Zarządu Koła przedstawiał się następująco:

 • prezes – Jan Jurczykowski,
 • łowczy – Edmund Cabała,
 • sekretarz – Jerzy Wiatrowski,
 • skarbnik -Marek Zaremba.

W 1981 roku nastąpiła zmiana, nowym sekretarzem został Wiesław Guzowski.

W 1982 roku

 • prezesem został Wiesław Guzowski,
 • sekretarzem – Waldemar Jurczykowski,
 • skarbnikiem – Andrzej Tittenbrun.

Równocześnie długoletni Prezes Koła Jan Jurczykowski Uchwałą Walnego Zgromadzenia został uznany za Honorowego Prezesa Koła.

W miarę napływu do Koła członków spoza Fabryki Kalafonii i Terpentyny Koło przybrało nazwę Koła nr 78 w Szczebrzeszynie choć jeszcze długo od dawnej nazwy fabryki nazywane było ALWA. W 1982 r. w XXX-lecie istnienia.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia przyjęło nazwę Koła Łowieckiego nr 78 „CIETRZEW” w Szczebrzeszynie do czego upoważniało występowanie cietrzewia w jednym z dzierżawionych obwodów.

28.04.1985 r. dokonano zmiany na stanowisku prezesa koła i nowy zarząd przedstawiał się następująco:

 • prezes – Jan Jurczykowski
 • łowczy – Edmund Cabała
 • skarbnik – Andrzej Tittenbrun
 • sekretarz – Waldemar Jurczykowski

W tym czasie gospodarzami obwodów byli:

 • Lech Misiarz w obwodzie 40
 • Andrzej Pańczyk w obwodzie 43
 • Bogusław Cabała w obwodzie 40a
 • Bogusław Piasecki w obwodzie 40b

Na Walnym Zebraniu w dniu 23.03.1986 r. dokonano zmiany na stanowisku łowczego i w skład zarządu wchodzili:

 • prezes – Jan Jurczykowski
 • łowczy – Bogusław Piasecki
 • skarbnik – Andrzej Tittenbrun
 • sekretarz – Waldemar Jurczykowski

Na Walnym Zebraniu w dniu 11.05.1986 r. odwołano Jurczykowskiego Waldemara z funkcji sekretarza i wybrano nowym sekretarzem Guzowskiego.

 • prezes – Jan Jurczykowski
 • łowczy – Bogusław Piasecki
 • skarbnik – Andrzej Tittenbrun
 • sekretarz – Wiesław Guzowski

26.04.1988 r. skład wyglądał następująco:

 • prezes – Andrzej Tittenbrun
 • łowczy – Bogusław Piasecki
 • skarbnik – Andrzej Pańczyk
 • sekretarz – Wiesław Guzowski

23.04.1989 r. Pańczyk zrezygnował z prowadzenia kółkowych finansów i zarząd przedstawiał się jak poniżej:

 • prezes – Andrzej Tittenbrun
 • łowczy – Bogusław Piasecki
 • skarbnik – Władysław Saciuk
 • sekretarz – Wiesław Guzowski

2.04.1991 r. dokonano zmiany prezesa:

 • prezes – Henryk Bartnik
 • łowczy – Bogusław Piasecki
 • skarbnik – Władysław Saciuk
 • sekretarz – Wiesław Guzowski

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.04.2010 r. dokonano wyboru nowego zarządu:

 • prezes – Władysław Saciuk
 • łowczy – Andrzej Tittenbrun
 • sekretarz – Wiesław Guzowski
 • skarbnik – Piotr Rużyło

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2016 r. dokonano rozszerzenia zarządu o z-cę łowczego. Został nim Maciej Romanowski. Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:

 • prezes – Władysław Saciuk
 • łowczy – Andrzej Tittenbrun
 • z-ca łowczego – Maciej Romanowski
 • sekretarz – Wiesław Guzowski
 • skarbnik – Piotr Rużyło

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.04.2022 r. dokonano zmiany składu zarządu. Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:

 • prezes – Piotr Rużyło
 • łowczy – Maciej Romanowski
 • z-ca łowczego – Piotr Godzisz
 • sekretarz – Wacław Jagiełło
 • skarbnik – Łukasz Golec

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.04.2023 r. dokonano wyboru nowego składu zarządu. Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:

 • prezes – Piotr Rużyło
 • łowczy – Piotr Godzisz
 • z-ca łowczego – Robert Popławski
 • sekretarz – Wacław Jagiełło
 • skarbnik – Łukasz Golec